Kể về một kỉ niệm thời thơ ấu mà em nhớ mãi

Đề bài: Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em …