Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết - văn mẫu lớp 3

Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết

Đề bài: Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết – văn mẫu …