Bài văn kể về cô giáo của em

Kể về một thầy giáo hay cô giáo mà em quý mến

Hướng dẫn các bạn lập dàn ý: Mở bài: – Giới thiệu qua về thầy …