Kể về bà nội em và những kỷ niệm thời thơ ấu

Đề bài: Kể về bà nội em và những kỷ niệm thời thơ ấu  – …