kể lại lần mắc lỗi của em

Kể lại một lần mắc lỗi của em

Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em – văn mẫu lớp 6 Bài làm Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng học sinh xuất sắc. Thầy cồ và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là…