kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm

Hãy hoá thân vào que diêm để kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm

Đề bài : Hãy hóa thân vào que diêm để kể lại câu chuyện Cô …