Thuyết minh về cây hoa đào

Đề bài: Thuyết minh về cây hoa đào Hàng năm mỗi độ tết đến xuân …