hieu biet ve doi thieu nien tien phong

Đề bài: Qua những điều em biết, hãy viết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. I. CÂU HỎI GỢI Ý 1. Đội thành lập ngày nào? 2. Những đội viên đầu tiên của Đội là ai? 3. Hãy cho biết những lần đổi tên của Đội. 4. Hãy nói rõ về huy…