hệ thống chữ viết tiếng việt mới của thầy bùi hiền

Nghị luận về hệ thống chữ viết tiếng Việt của thầy Bùi Hiền

Đề bài: Nghị luận về hệ thống chữ viết tiếng Việt của thầy Bùi Hiền Mở bài Gần đây, dư luận đang rất nóng với đề xuất thay đổi hệ thống kí tự của tiếng Việt. Những luồng ý kiến đang xen nhau xuất hiện dày đặc trên các nguồn tin chính thống của báo…