hãy viết thư cho 1 người bạn ở nước ngoài

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài

Đề bài: Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài – Văn mẫu lớp 3 Hướng dẫn làm bài văn viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài  – Đối tượng mà em viết thư là một người bạn nhỏ nước ngoài (người bạn đó có thể là em biết được qua…