Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài

Đề bài: Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài – Văn mẫu lớp …