hai cây phong

Văn bản “Hai cây phong” gợi cho em những suy nghĩ gì?

Văn bản “Hai cây phong” gợi cho em những suy nghĩ gì? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 12 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép. Bài làm Với mỗi chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm về miền quê yêu dấu, khi nhớ về quê hương, lòng ta lại…