hà nội phố

Một người Hà Nội

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) Câu 1: Nhân vật cô Hiền – Xuất thân trong một gia đình giàu có lương thiện: + Mẹ buôn nước mắm. + Cha đậu tú tài, mê văn thơ và dạu cho con những khuôn phép nhà quan.…