Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi

Soạn bài: Mẹ tôi

Soạn bài: Mẹ tôi – Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi Xem thêm: Soạn bài: Mẹ tôi (siêu ngắn) Hướng dẫn soạn bài Câu 1 (trang 11 ngữ văn 7 tập 1) Nhan đề tác phẩm là Mẹ tôi gợi cho chúng ta hướng tiếp cận khác về tác phẩm – Tác giả không trực tiếp trình bày những…