em về thăm trường cũ

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Đề bài: Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ. I. Mở bài: giới thiệu 20 năm sau em về thăm trường cũ Cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng đến trường và kỉ niệm với trường là một trong những kỉ niệm luôn đẹp. mỗi ngày đến trường là một ngày…