Tả về gia đình em

Đề bài:Tả về gia đình em – văn lớp 2 Bài làm Mỗi người sinh …