Văn mẫu lớp 3: Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm

Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm

Đề bài: Tả một điểm du lịch mà em đã đến thăm – Văn miêu tả lớp …