Tả một em bé mà em yêu quý

Đề bài: Tả một em bé mà em yêu quý – văn mẫu lớp 3 …