Bài văn nghị luận hay về hiện tượng xã hội,"Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc".

Nghị luận về hiện tượng xã hội qua câu”Được sinh ra trên đời đã là một niềm hạnh phúc”

Đề bài:Nghị luận về hiện tượng xã hội qua câu”Được sinh ra trên đời đã …