Kể lại một chuyến thăm danh lam thắng cảnh của em

Ke lai mot chuyen du lich cua em – Em hãy kể lại một đi …