Kể lại một chuyến tham quan du lịch mà em đã dự lớp 6

Ke lai mot chuyen du lich cua em – Em hãy viết bài văn kể …