dong vai truong sinh de ke lai truyen chuyen nguoi con gai nam xuong

Đóng vai trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương

Đóng vai trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương, hóa thân trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương Dàn ý: Đóng vai Trương Sinh để kể lại truyện chuyện người con gái Nam Xương 1. Mở bài Giới thiệu vào tình huống câu chuyện. 2. Thân bài a. Khái…