bức tranh thiên nhiên,Động Phong Nha,cảnh đẹp cảu động phong nha, văn miêu tả lớp 6 miêu tả vẻ đẹp của động phong nha

Vẻ đẹp kì thú của bức tranh thiên nhiên trong Động Phong Nha của Trần Hoàng

Đề bài: Vẻ đẹp kì thú của bức tranh thiên nhiên trong Động Phong Nha …