đời thừa

Phân tích truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao Bài làm DÀN Ý I. MỞ BÀI – Truyện ngắn Đời thừa đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy số 409 ra ngày 4/12/1943. – Tác giả cảm thông và xót xa đối với tấn bi kịch tinh thần đau đớn, dai dẳng…

Tóm tắt truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao

Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn “Đời thừa” của Nam Cao Bài làm Hộ là một nhà văn trẻ có tài, viết thận trọng, ôm ấp một lí tưởng, một hoài bão xây dựng nên một sự nghiệp văn chương. Nhưng từ khi mở rộng đôi cánh tay, đón lấy Từ – một cô gái lỡ…