Hiểu biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đề bài: Qua những điều em biết, hãy viết về Đội Thiếu niên Tiền phong …