diễn biến truyện cô bé bán diêm

Hóa thân vào những que diêm kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc của truyện cô bé bán diêm

Dạng đề bài này có hai cách làm: Thứ nhất: kể lại câu chuyện theo lời của que diêm, tức là trước khi kể bạn phải giới thiệu mình là que diêm và chứng kiến việc cô bé quẹt từng que diêm như thế nào cho đến chết. Thứ hai: bạn có thể dựa vào…