Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát

Đề bài: Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong …