đẻ đất để nước

Nét đặc sắc của sử thi  “Đẻ đất đẻ nước ”

Nét đặc sắc của sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” – văn mẫu lớp 10 Xem thêm: Tóm tắt sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” văn 10 Tuỳ theo cách quan niệm mối liên hệ giữa con người với thần linh, người ta chia ra hai loại sử thi, là loại sử thi…

Tóm tắt sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” văn 10

Đề bài:  Tóm tắt sử thi “Đẻ đất đẻ nước ” văn 10 … Thuở ấy, khi đất còn pạc lạc (xơ xác, rời rạc), nước còn pời lời (bùng nhùng), trời còn puổng luổng (mung lung), bỗng “mưa dầm mưa dãi”, nước ngập bao la núi đồi, 50 ngày nước mới rút, tự nhiên…