Thẻ: dàn ý phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật mị