Kể lại một chuyến thăm danh lam thắng cảnh của em

Ke lai mot chuyen du lich cua em – Em hãy kể lại một đi …

Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè

Đề bài: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ …