da hàng thịt

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) Bố cục: chia làm 3 phần chính: – Phần 1: Cuộc đổi xác của hồn Trương Ba với hàng thịt. – Phần 2: Những hành động sau khi bị tráo đổi. – Phần 3: Trở về…