con trâu

Lập dàn ý thuyết minh về con trâu lớp 9

Lập dàn ý thuyết minh về con trâu là dàn bài văn mẫu lớp 9 hay về con trâu làng quê Việt Nam. Đề bài: Lập dàn ý thuyết minh về con trâu mẫu 1 Xem thêm: Thuyết minh về con trâu A. Tìm hiểu đề: – Kiểu văn bản/ Thể loại: Thuyết minh. –…