con rồng cháu tiên

Con Rồng cháu Tiên

Soạn bài: Con Rồng cháu Tiên I. Về thể loại Truyền thuyết Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. Thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Thể hiện quan điểm, thái độ và cách đánh giá của nhân dân…

Soạn bài : con rồng cháu tiên

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài CON RỒNG CHÁU TIÊN (Truyền thuyết) I. VỀ THỂ LOẠI Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. Truyền thuyết là tác phẩm nghệ thuật truyền miệng nên nó thường…