Tả con gà trống nhà em

Ta con ga trong nha em – Đề bài: Nhà em có nuôi một con …