cơ hội

Có ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu đi qua sẽ không lấy lại được

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Có ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội”. Hãy bàn luận về ý kiến đó. *** DÀN Ý THAM KHẢO I. Mở bài – Giới thiệu ý kiến: “Có ba điều trong cuộc…