Cô bé bán diêm của An-đéc-xen

Phân tích truyện ngắn Cô bé bán diêm của An-đéc-xen

Phan tich truyen ngan Co be ban diem – Đề bài: Em hãy viết bài văn phân tích truyện ngắn Cô bé bán diêm của An-đéc-xen. Hanx Cri-xti-an An-đéc-xen (1805 – 1875) sinh ra trong một gia đình nghèo khổ trên đất nước Đan Mạch, vốn là người đa cảm và có năng khiếu văn…