Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống

Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Đề bài: Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Dàn ý: I- MỞ BÀI Thiên nhiên ưu đãi cho nước ta không chỉ biển bạc mà còn cả rừng vàng. Rừng mang lại cho con người chúng ta những nguồn lợi vô cùng to lớn về vật chất.…