Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam

Đề bài: Em hãy thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam- văn mẫu lớp …