cây lúa

Đóng vai cây lúa và tự thuyết minh về mình

Đóng vai cây lúa và tự thuyết minh về mình Hướng dẫn lập dàn ý:  Đóng vai cây lúa và tự thuyết minh về mình Mở bài: Giới thiệu về mình là cây lúa và kể về bản thân mình Tôi là một loại thực phẩm rất quan trọng và không thể thiếu trong bữa…