cây bút máy

Thuyết minh về cây bút bi (bút máy)

Đề bài: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về cây bút máy (bút bi) 1. Mở bài: Nêu khái quát vai trò của bút bi trong xã hội ngày nay (Bút máy là một dụng cụ học tập rất cần thiết cho người học sinh.…