cây bút

Thuyết minh về cây bút bi

Đề bài: Hàng ngày đến trường các em thường xuyên sử dụng cây bút bi để viết bài. Hãy viết bài văn Thuyết minh về cây bút bi đó cho các bạn cùng nghe. Dàn ý: Thuyết minh về cây bút bi I: Mở bài Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai đã từng…

Thuyết minh về cây bút bi (bút máy)

Đề bài: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về cây bút máy (bút bi) 1. Mở bài: Nêu khái quát vai trò của bút bi trong xã hội ngày nay (Bút máy là một dụng cụ học tập rất cần thiết cho người học sinh.…