Tả cảnh mùa đông

Đề bài: Tả cảnh mùa đông – văn lớp 2 Bài làm Màu xanh ngọt …