Cảm nhận của em về bài "Cánh cổng trường mở ra" của Lý Lan

Cảm nhận của em về bài “Cánh cổng trường mở ra” của Lý Lan

Đề bài : Cảm nhận của em về bài “Cánh cổng trường mở ra” của …