Nêu suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

Đề bài:Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” …