Cam nhan bai canh khuya

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya lớp 7

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh Bài Cảnh khuya được Bác Hồ sáng tác vào năm 1947, thời kì đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kì, gian khổ mà oanh liệt của dân tộc ta. Giữa hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề và những thử…