Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng lần đầu tiên

Đề bài: Viết bài văn ngắn ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến …

Phát biểu cảm nghĩ của em về dòng cảm xúc nhân vật “tôi” trong truyện ngắn Tôi đi học

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về dòng cảm xúc nhân vật “tôi” …