cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em

Lập dàn ý: Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em

Đề bài: Lập dàn ý: Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em – văn mẫu lớp 7 Dàn ý: Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em – bài 1 I. Mở bài: Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ. II. Thân…