cảm nghĩ về người mẹ thân yêu

Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em

Đề bài: Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em – văn mẫu lớp 7 Dàn ý cảm nghĩ về người mẹ thân yêu của em I. Mở bài: Giới thiệu được người mẹ mà em yêu quý nhất Tình cảm, ấn tượng của em về mẹ. II. Thân bài a. Giới thiệu một vài…