cảm nghĩ về bà

Cảm nghĩ về bà ngoại thân yêu

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn cảm nghĩ về bà ngoại thân yêu Bài làm Cảm nghĩ về bà ngoại thân yêu – bài 1 Trong cuộc sống của mỗi người luôn có một nơi để ta trở về sau bao vất vả và mệt mỏi, có người gọi đó là nhà, có…

Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô…)

Đề bài :Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô…)Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô…) Cảm nghĩ về người thân: ông nội Thế mà đã hai năm kể từ ngày ông ra đi, nhanh thật. Thời gian không thể xóa đi…