cai keo

Thuyết minh về cái kéo

Dàn ý bài văn thuyết minh về cái kéo Bố cục một bài văn thuyết minh về cái kéo ai chả biết gồm có 3 phần không biết mới lạ 1/ Mở bài: giới thiệu chung về cái kéo hoặc tình huống để đối tượng xuất hiện 2/ Thân bài: định nghĩa về cái kéo…