Thuyết minh về cái cặp sách

Đề bài: Thuyết minh về cái cặp sách. Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh …